Reigate A Level Scholarship Programme

Reigate A Level Scholarship Programme

Cambridge Advanced Level (A Level) is an international qualification for 16 to 18-year-olds who need advanced study to prepare for university and graduate life. The A Level system offers flexible curricula that allow learners the freedom to choose subjects that are suitable for them.

Thousands of students around the world gain prestigious admissions and scholarships to top universities each year with the Cambridge International A Level certificates. A Level is the preferred entry qualification of many top universities and is the best pathway for students with academic excellence who aspire to study at one of the top universities in the United Kingdom, as well as other prestigious universities and higher education institutions worldwide.

With the goal of expanding access to an international learning environment for students who are about to complete an IGCSE certificate, at the same time allowing students to continue studying and complete the International A Level programme of University of Cambridge International Examinations (CIE), RGSV has developed the Reigate A Level Scholarship Programme, with the tuition fee discount up to 70% for students with excellent results in the scholarship entrance exam, valid for the whole A Level course at the school.

This scholarship programme was officially launched by MP Graham Stuart, UK Prime Minister's Trade Envoy to Vietnam, Cambodia and Laos during his visit to Reigate Grammar School Vietnam on 4/4/2022.

Timeline & curriculum:

 • 03 years for students starting from grade 10, including Grade 10 - Pre Sixth Form programme, Grade 11 & 12 - Cambridge A Level.
 • 02 years or students starting from grade 11, including Grade 11 & 12 - Cambridge A Level programme.

Benefits:

 • Participate in the scholarship exam;
 • Gain scholarships of up to 70% of tuition fee for 2 years of Grade 11 and 12, and 65% of tuition fee for Grade 10.
 • The total tuition fee to be paid for 03 years, after reducing 70% according to the Reigate A Level scholarship, is a one-time payment, non-refundable, at the beginning of the first year of enrollment. The one-time tuition payment not only helps families to avoid the influence of annual tuition increase, but also shows students' commitment to studying and completing the A Level programme at RGS Vietnam.
 • Students who have not been selected for the Reigate A Level scholarship still have the opportunity to be considered for RGS Vietnam's financial support program (Assisted Places).

How to apply?

 • Step 1: Submit an online application form at this link. For parents who only want to reach out to us to find out more about the programme, please fill your information in this link and we will get back to you at the latest.
 • Step 2: After receiving the application form, the Admissions Department will contact each family to assist with further information and instructions on completing the application.
 • Step 3: After completing all the registration documents, students will be arranged to attend the Scholarship exams

Admissions Department's contact information:

----------

Cambridge Advanced Level (A Level) là chứng chỉ quốc tế cho chọc sinh từ 16 đến 18 tuổi, những học sinh cần học nâng cao để chuẩn bị cho con đường bước vào cánh cổng đại học và sau đại học. Hệ A Level cung cấp các giáo trình linh hoạt cho phép người học tự do lựa chọn các môn học phù hợp với mình.

Hàng nghìn học sinh trên toàn thế giới đạt được các suất tuyển sinh và học bổng danh giá vào các trường đại học hàng đầu mỗi năm nhờ chứng chỉ quốc tế Cambridge A Level. A Level là chứng chỉ đầu vào ưa thích của nhiều trường đại học hàng đầu và là con đường tốt nhất cho những học sinh có thành tích học tập xuất sắc mong muốn được học tập tại một trong những trường đại học hàng đầu của vương quốc Anh, cũng như các trường đại học và tổ chức giáo dục đại học danh tiếng khác trên toàn thế giới.

Với mục tiêu mở rộng cơ hội tiếp cận môi trường học tập quốc tế đến với các em học sinh sắp hoàn thành chương trình IGCSE, đồng thời tạo điều kiện cho các em được tiếp tục theo học và hoàn thành hệ chứng chỉ quốc tế A Level của Hội đồng khảo thí Cambridge (CIE), Nhà trường đã xây dựng và phát triển Chương trình Học bổng Reigate A Level, với mức hỗ trợ học phí lên đến 70% cho các em có thành tích xuất sắc trong kì thi học bổng đầu vào, có giá trị trong suốt thời gian học A Level tại trường.

Chương trình Học bổng này chính thức được công bố bởi Nghị sĩ Graham Stuart, Đặc phái viên Thương mại của Thủ tướng Anh tại Việt Nam, Campuchia và Lào trong chuyến thăm của ông tại Reigate Grammar School Vietnam ngày 4/4/2022.

Thời gian & chương trình học: 

 • 03 năm học dành cho học sinh bắt đầu học từ lớp 10, bao gồm Lớp 10 - chương trình Pre Sixth Form, lớp 11&12 – chương trình Cambridge A Level.
 • 02 năm học dành cho học sinh bắt đầu học từ lớp 11, bao gồm Lớp 11&12 – chương trình Cambridge A Level.

Quyền lợi ưu tiên:

 • Tham gia kì thi Học bổng tổ chức riêng;
 • Nhận học bổng hỗ trợ lên đến 70% học phí cho 2 năm lớp 11 và 12, và 65% học phí cho năm lớp 10. 
 • Tổng học phí cần thanh toán của 03 năm học, sau khi đã giảm trừ 70% theo diện học bổng Reigate A Level, là khoản thanh toán 1 lần, không hoàn lại, vào đầu kỳ nhập học năm đầu tiên. Việc thanh toán học phí 1 lần không chỉ giúp các gia đình tránh được ảnh hưởng từ việc tăng học phí theo năm học hàng năm, mà còn thể hiện cam kết của học sinh trong việc theo học và hoàn thành hệ A Level tại RGS Vietnam.
 • Học sinh chưa được lựa chọn trao học bổng Reigate A level vẫn có cơ hội được xét tuyển vào chương trình Hỗ trợ Tài chính (Assisted Places) của RGS Vietnam.

Cách thức đăng ký:

 • Bước 1: Gửi đơn đăng ký trực tuyến tại đây. Đối với những phụ huynh mong muốn liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm về chương trình, vui lòng điền thông tin tại đây và chúng tôi sẽ liên hệ lại với Quý phụ huynh trong thời gian sớm nhất.
 • Bước 2: Sau khi nhận được đơn đăng ký, chuyên viên Tuyển sinh sẽ liên hệ với từng gia đình để hỗ trợ giải đáp thêm thông tin và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.
 • Bước 3: Học sinh sau khi hoàn thành đầy đủ hồ sơ đăng ký sẽ được sắp xếp tham dự các kỳ thi đầu vào được tổ chức riêng.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập Cẩm nang Học bổng Reigate A-Level.

Liên hệ phòng Tuyển sinh:

Collaboration between RGS Vietnam and RGS UK

So many life-changing opportunities will be created for pupils and staff
Mr Sean Davey - Managing Director of RGS International
This historic milestone will open up many opportunities for our students to learn and grow, laying the foundation for them to enter world-class universities
Mrs Mai Bich Thuy - Founder & Chair of RGS Vietnam
Together we can create a new paradigm and stronger version of international education
Mr Shaun Fenton - Headmaster of RGS UK, Executive Headmaster of RGS Vietnam