Our first Community Work of the academic year

Our first Community Work of the academic year

In response to the call of the Đại Kim ward People's Committee on activities of general cleaning and beautification of the surrounding area to welcome the national celebrations of the 78th August Revolution and Independence  Day (September 2);  and towards the 10th anniversary of the founding of the school, from August 18 to August 20 RGS Vietnam organised a campaign to clean up and beautify the area outside the fence around the school. The activity includes cleaning up garbage, sweeping the street to keep the environment clean. In particular, this activity had the participation of not only Vietnamese employees but also expat staff. 

Together with RGSV staff are the neibouring residents of Dai Kim ward who are actively mobilise and encourage each other to participate in cleaning the neighborhood. Everyone's cooperation has created the meaningful days, both keeping the landscape clean and tightening the bond between RGSV staff and local people.

This practical activity of RGSV is also an opportunity to propagate and raise everyone's awareness of environmental protection, contribute to create green - clean – beautiful landscape. This may be a small action, but everyone hopes that it will make a significant difference, beneficial to the community, and will be committed to sustainability in the future.

Despite the unfavourable weather condition, the teachers, staff and students of RGS Vietnam did not forget to follow safety rules when participating in community work. Thanks to this enthusiastic contribution, the upcoming celebrations will be even more meaningful and memorable.

(Vietnamese) Hoạt động cộng đồng đầu tiên trong năm học mới của thầy và trò trường RGSV

Hưởng ứng sự phát động của UBND phường Đại Kim trong chuỗi các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 78 Ngày Cách mạng Tháng 8 và Quốc Khánh 2/9; hướng tới kỷ niệm 10 năm ngày thành lập trường, từ ngày 18/8/2023 đến 20/8/2023 tập thể giáo viên, cán bộ nhân viên và học sinh của Trường RGS Việt Nam đã tổ chức ra quân chung tay dọn dẹp & chỉnh trang cảnh quan khu vực bên ngoài hàng rào  xung quanh trường. Các hoạt động bao gồm thu gom và quét dọn rác thải, giữ sạch môi trường, sửa chữa những đoạn bị hỏng trên vỉa hè xung quanh khuôn viên trường. Đặc biệt, hoạt động lần này không chỉ có sự tham gia của cán bộ nhân viên Việt Nam mà còn có sự đóng góp của giáo viên và nhân viên người nước ngoài. 

Cùng góp sức với RGSV là những người dân sống tại khu vực lân cận của phường Đại Kim. Sự chung tay của mọi người đã tạo nên khoảng thời gian đầy ý nghĩa, vừa giữ gìn cảnh quan và vừa thắt chặt sợi dây gắn bó giữa cán bộ nhân viên RGSV và người dân địa phương. 

Hoạt động thiết thực này cũng là một dịp để tuyên truyền, nâng cao ý thức của mỗi người trong việc bảo vệ môi trường sống, góp phần xây dựng cảnh quan xanh – sạch – đẹp.  Đây tuy là một hành động nhỏ nhưng tất cả mọi người điều mong muốn sẽ trở thành một  sự khác biệt đáng kể, có ích cho cộng đồng và sẽ được cam kết duy trì một cách bền vững trong tương lai.

Mặc dù ra quân trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, các thầy cô  giáo, nhân viên và học sinh của RGS Việt Nam không quên tuân thủ các chuẩn mực an toàn khi  tham gia công tác cộng đồng.  Nhờ sự đóng góp nhiệt tình này, những  lễ kỷ niệm đang tới gần sẽ càng trở nên ý nghĩa và đáng nhớ.